logo Slaapplaats4daagse.nl

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gehele arrangement tussen u en Handbalvereniging The Flyers en basketbal vereniging Wyba, hierna te noemen “The Flyers & Wyba”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. The Flyers & Wyba zijn verenigingen die gerund wordt door uitsluitend vrijwilligers, het vierdaagse arrangement is derhalve niet vanuit een officiële onderneming geregeld.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft al het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. U en The Flyers & Wyba zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
  van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien The Flyers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Flyers & Wyba in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 1. The Flyers & Wyba verzorgt voor u een uw slaapplaats. U kunt overnachten in 4-daagse sporthotel Arcus Wijchen, wij regelen dat er bedden zijn, zodat u maximaal kunt slapen. Wij zorgen voor een volledig opgemaakt bed dus met bedlinnen, kussen en deken of dekbed.
 2. The Flyers & Wyba verzorgt voor u het ontbijt én avondeten. En u kunt zelf ook een lunchpakketje samenstellen voor onderweg.
 3. The Flyers verzorgt voor u het vervoer (tegen de op de site vermelde meerprijs) als u kiest om daar gebruik van te maken. The Flyers brengt u naar de start en The Flyers haalt u ook weer op na het lopen behalve op vrijdagmiddag dan wordt u geacht een treinkaartje te kopen naar station Wijchen. Vanuit station Wijchen rijdt elk half uur een shuttle naar sporthotel Arcus.
 1. Inschrijving geschiedt op individuele basis.
 2. Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat wij de betaling van het bedrag ontvangen hebben. Na betaling is uw reservering definitief.
 3. Bij geen betaling na een week vervalt de aanmelding.

1. Uw inschrijving kunt u tot twee weken na de loting van de Vierdaagse organisatie, kosteloos annuleren. Annuleert u uw reservering na deze tijd, dan kunnen wij het inschrijfgeld slechts ten dele terugstorten. Wij zijn dan genoodzaakt de gemaakte kosten in mindering te brengen.
2. Mocht u uw verblijf binnen 2 maanden voor de start van de Vierdaagse annuleren, dan kunnen wij u helaas niets restitueren.
3. Bij een afgelasting van de Vierdaagse vindt er geen restitutie plaats, tenzij dit meer dan 2 maanden voor de start gebeurt.
4. In het geval van afgelasting van de Vierdaagse meer dan 2 maanden voor start plaatsvindt, dan restitueren wij u het deelnemersgeld met aftrek van de reeds gemaakte
kosten.
5. Wij adviseren alle deelnemers om een annuleringsverzekering af te sluiten.
6. Administratiekosten worden niet gerestitueerd.

 1. The Flyers & Wyba kunnen geen verantwoordelijkheid nemen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 2. The Flyers & Wyba zijn niet aansprakelijk voor de schade die door andere deelnemers aan u of uw eigendommen wordt aangericht.
 3. The Flyers & Wyba zijn niet aansprakelijk voor diensten welke The Flyers & Wyba uitbesteed aan derden. Gebruik van deze diensten is op eigen risico. (Een voorbeeld hiervan is de massage).

Vierdaagse overnachting 2024 uitverkocht! LET OP: Er zijn 4 plaatsen op de 50km beschikbaar gekomen.